วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สถานที่ฝึกงาน

สถานที่ฝึกงาน ศาลอาญารัชดา
วันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 30 มกราคม 2552

ประวัติของข้าพเจ้า


นาย... ธีระพงษ์ ทองอินทร์
ชื่อเล่น.. วง
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทยเกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2529
บ้านเขลที่... 52 หมู่ 5 . สำโรงพลัน อ. ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
เอก... นิติศาสตร์ ปี4
รหัสนักศึกษา... 484401045
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

ปฎิบัติการสร้างweb blog เพื่อการมีประสบการณ์วิชาชีพ

นาย ธีระพงษ์ ทองอินทร์ เอกนิติศาสตร์ รหัสนักศึกษา 484401045 จอมบึงราชบุรี