วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สถานที่ฝึกงาน

สถานที่ฝึกงาน ศาลอาญารัชดา
วันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 30 มกราคม 2552

ไม่มีความคิดเห็น: